Opiq e-õppe keskkond

Opiq on enamikes Eesti koolides kasutuses olev õpihalduskeskkond, mis sisaldab õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele kasutamiseks mõeldud õpikuid, õppekomplekte, päevikut, isehindamissüsteemi ja palju muud. Opiq on kasutatav arvutis, tahvlis ning ka puutetundlikes telefonides. Opiqu õpihalduskeskkonna omanik ja tellija on Star Cloud OÜ.

Probleem ja eesmärk

Opiqu projektiga alustati aastal 2013, kui Antti Rammo, Opiqu tegevjuht ja asutaja, hakkas koos Opiqu loovjuhi Hendrik Väliga prototüüpima digiõpikute lahendust Avita kirjastusele. Kiiresti saadi aru, et luuakse midagi universaalset, mille kasutusala on kõvasti laialdasem kui algselt ettekujutati. Seejärel võeti eesmärk anda õpilastele ja õpetajatele mugav, huvitav, interaktiivne ja tänapäevane võimalus õppetööks, mis asendaks täielikult paberõpikud ja töövihikud, samas täidaks ka päeviku funktsioone. Lisaboonusena aitab Opiq märgatavalt vähendada koolikoti kaalu õpilase jaoks, võimaldab õpilasel, lapsevanemal ja õpetajal hallata õppetööd ükskõik millises asukohas ja ükskõik millist seadet kasutades.

Platvorm on mõeldud õpilaste-, õpetajate- ja lapsevanemate vaheliseks õppeprotsessi läbiviimiseks ja haldamiseks võimalikult produktiivsel, mugaval ja kaasaegsel viisil.

Märksõnad

Õppekeskkond, digitaalsed õpikud

Kasutatud tehnoloogiad

Front

HTML, Sass, CoffeeScript, Knockout

Back

.NET 6, C#

Andmebaas

Microsoft SQL Server

Muu tehnoloogia

Elasticsearch, Docker, Node.js, Redis, Kafka, Microsoft Azure, Swagger/OpenAPI, Rebus, Strapi, Azure functions

Projekti kulg ja tehniline lahendus

Oleme projekti algusest peale seadnud kõige olulisemale kohale lõppkasutaja rahulolu. Arendame keskkonda agiilselt: vastavalt muutuvatele ärivajadustele ja kliendi soovidele. Alustasime kõige prioriteetsematest funktsionaalsustest ning loome siiani uusi funktsionaalsusi pidevalt juurde. Projekti alguses olid meil lühikesed arendustsüklid (2 nädalat), praeguseks toimuvad tarnimistsüklid vastavalt vajadusele: mõnikord on need pikemad (üle kuu) - kui töös on suuremad loogilised tükid, mõnikord moodustab väiksem kogus funktsionaalsusi versiooni – sel juhul jõuab tarne tellijateni ning kasutajateni kiiremini. Versioone planeeritakse kliendiga koos – nii saame leida kliendi soovidel põhineva lahenduse. Lisaks saab klient läbi erinevate keskkondade jälgida kogu arendusprotsessi ning anda tagasisidet.

Arenduse käigus järgime Test Driven Development’i ja Domain Driven Design’i põhimõtteid. Tegemist on pilverakendusega, mis majutatakse Microsoft Azure’i pilves. Kasutusel Azure storage ja otsing põhineb ElasticSearch tehnoloogial. Kasutame pidevat integratsiooni, buildserveriks on Team City ning versioonihaldus toimub GIT’is. Projektihalduseks kasutame Pivotal Tracker’it.

Praeguseks on Opiq liidestatud E-kooli, Stuudioga ning Schoolaby’ga. Mugavaks sisselogimiseks on liidestused mobiil-ID, ID-kaardi ning H-Idga. Samuti on olemas liidestus ka näiteks MPASSID’ga, mis on Soome koolide sisselogimissüsteem.

Projekt on olnud äärmiselt põnev nii oma suuruse, relevantsuse kui ka ambitsioonide poolest.

Rakendusega on stabiilselt ja järjepidevalt tööd tehtud aastaid. See on viinud meid suure koodibaasini, mis esmapilgul võib tunduda päris hirmutav, kuid lähemal uurimisel on näha, et oleme rakenduse hoidnud kaasaegsena ning koodi kvaliteedi suhtes järeleandmisi teinud ei ole. Uuel liikmel projektiga ühinemisel on kindlasti mitu kuud põnevat avastamist ees.

Opiq on Eesti haridusmaasikul tugevasti kanda kinnitanud ja rakendust kasutab päevas tuhandeid ja tuhandeid kasutajaid. See näitab, et me teeme õiget asja ning ühtlasi on see ka arendajale väga põnevaks väljakutseks. Rakendus peab töötama ilma tõrgeteta ja äkiline kasutajate arvu kasv ei tohi kasutajakogemust kuidagi halvemaks teha. Nagu saime näha järsu massilise koduõppele jäämisega, siis 10+ kordne koormuse kasv on midagi milleks me peame koguaeg valmis olema.

Me oleme juba praegu rahvusvahelised, kuid projekt on iga aastaga aina rohkem maailma vallutamas. Olla osa sellistest suurtest ja ambitsioonikatest plaanidest paneb silma särama. Kes teab, äkki ühel päeval minnes Jaapani või Lõuna-Aafrikasse tuntakse eestlasi kui Opiqu loojaid.

Mina ei oskaks paremat klienti soovida. Koostöö on sujuv ja lõbus, mis väljendub ka usaldusel baseeruval töösuhtel – alati on oodatud parandusettepanekud ning selleks et jõuda soovitud eesmärgini antakse võrdlemisi vabad käed. Koosolekud on tihtipeale täis positiivset energiat, on nii nalja ja naeru, kui ka tõsist töö juttu. Tunnen et Opiqul on veel väga ilus tee ees ning loodan et edaspidine koostöö on sama lihtne ja loomulik kui siiani.

Martin, tarkvaraarendaja —
Martin

Seis praegu ja kuidas edasi

Opiq on õppekeskkond, mis lihtsustab õpilastel kvaliteetset õppimist. Näiteks õpilasel on võimalik soovi korral eelmise aasta õpikutest korrata raskusi pakkuvat teemat või hoopis õppida sama teema kohta midagi täiesti uut. Opiqus on väga hea otsing, mis aitab huvitava teema kohta kõik õiged kohad teostest üles leida. Samuti on olemas ka peatüki sisesed ülesanded, mis on mõeldud õpilastele endale harjutamiseks ja enesekontrolliks.

Õpetajate jaoks on Opiqus võimalus anda automaatselt kontrollitavaid koduseid ülesandeid. See säästab õpetajate aega tööde parandamisel. Muidugi on olemas ka täiesti tavaline õpetaja enda poolt kontrollitavate ülesannete jagamine, samas on võimalus luua töid, mis pole konkreetselt ühegi teosega seotud – täpselt nii nagu õpetajal parasjagu vaja on. Lisaks hindamisele on võimalik ka kommentaaridena tagasisidet anda ning võimalus anda ülesandeid, mida hindama ei pea. Õpetajatele oluliseks funktsionaalsuseks on ka päevikute loomine ning haldamine.

Kooli administraatoril on võimalik hallata õpetajad, õpilasi (sh lisada ja kustutada kasutajaid) ning litsentse – ehk seda, kellel on Opiqule ligipääs ning millises ulatuses. Toimetajad saavad lisada Opiq CMSi kaudu uusi teoseid ning Opiqus kontrollida, kas teoste avaldamine toimus ilma probleemideta. Samuti saavad toimetajad hallata pakette – mis teosed kuuluvad ühte paketti ja muud nendega seonduvat.

Eraklient saab vastavalt oma paketile ligi teostele ning enda kontrollimiseks on tal võimalik lahendada ülesandeid.

Kui üle maailma jäädi järsku koduõppele, olime meie Eestis selleks juba valmis - Opiq oli meil juba varemalt olemas ja kasutusel. Sellegipoolest Opiqu kasutajate arv tõusis järsult ning Opiq tuli koormuse kasvuga suurepäraselt toime. Tegemist on skaleeruva kõrgkäideldava teenusega, Opiqu viimase aasta tõrgeteta tööaeg on olnud 99.99%+.

Opiq on täna kasutuses enamikes Eesti koolides, lisaks on viidud Opiq välismaale: hetkel on see kasutuses ka Soomes, Kasahstanis, Keenias ja Ugandas. Praegune plaan on aina rohkem rahvusvahelisi turge vallutada.

AgileWorks on Opiqut arendanud algusest peale. Kogu Opiqu elutsükkel on olnud seotud AgileWorksiga. Alustasime koostööga ettevõtte algusperioodil ja oleme koos läbinud pika teekonna. See tõestab, et on olnud hea koostöö. AgileWorks on pakkunud vajalikku tuge, teadmisi ja oskusi selleks, et Opiq oleks hea tarkvara. Opiq on üks populaarseimaid õppevahendeid Eestis. Me oleme rõõmsad ja tänulikud selle koostöö eest ja viime Opiqu kindlasti koostöös edasi ka uutesse kõrgustesse.

Antti Rammo, Opiqu tegevjuht ja asutaja —
Antti Rammo

Kokkuvõte Opiqust

  • Sisaldab professionaalset õppematerjali kirjastajatelt (Avita, Koolibri, Innove, JA Eesti, Künnimees, Skriibus, Mondo jt.) ning võimaldab õpetajatel ja õpilastel ka enda loodud materjalide jagamist. Võimalikult lai õppematerjalide baas (üle 375 teose).
  • Opiqus olevad teosed on kaasahaaravad ja interaktiivsed. Teostest leiab illustratsioone, videoid ja palju muud.
  • Erinevatel seadmetel ning asukohast sõltumatu õppimise, hindamise ja tagasiside andmise võimalus.
  • Kujundus lähtub õppimisprotsessi vajadustest, üleliigne puudub. Disaini võimalik kohandada personaalselt õpetaja, õppija või lapsevanema soovide järgi. Liigne ja segav müra on välistatud, keskendutakse sisule. Tulemuslikum õppeprotsess.
  • Õpilasel on võimalus Opiqus iseseisvalt töötada, lahendada enesekontrolliga ülesandeid õpiku peatükis, teksti kuulata ja uurida lisamaterjale.
  • Võimas otsingusüsteem, mis on eriline selle poolest, et töötab sama hästi ja samal põhimõttel nagu Google’i otsing. Materjal on otsinguga kiirelt ja alati leitav. Säästab kasutajate aega.
  • Tark hindamissüsteem – teatud sisu saab õpetaja hinnata automaatselt. Säästab õpetajate aega.
  • Täpne, kiire ja personaalne tagasiside andmise võimalus õpetajalt õpilasele, lapsevanemale ja vastupidi. Õpilane näeb õpetaja lisatud kommentaare töö juures ja saab kohe teada, mis täpselt tal ülesandes valesti läks.
  • Infoturve on meie jaoks oluline ning Opiq on GDPRiga kooskõlas.

Leitav aadressilt https://www.opiq.ee/
Loe veel: Riiklik õppekava – õpik – e-õppematerjal on loogiline rida
Varamuga saab tutvuda siin: https://www.opiq.ee/Search/Kits

Veel meie töid

Võta meiega ühendust

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Telefon: +372 503 7594

Email: info@agileworks.eu

Erika 14, 10416 Tallinn, Arsenali Keskus II korrus

Tulge sissepääs nr 2 juurde, mis asub A-korpuse sildi juures (kõrval Kalamaja Pagar). Sisenemiseks kasutada fonolukku vajutades 204 ja *. Edasi tulge trepist üles ja üle katuse viitade järgi.