I.CNTRL

I.CNTRL on veebirakendus, mille eesmärk on tagada keskne ning mugav keskkond isikuandmete haldamiseks erinevate organisatsioonide ning füüsilise isiku vahel. Rakenduse tellijaks on ettevõte idlegcy, kes pakub Euroopas tarkvaralisi lahendusi ning teenuseid, mis aitavad organisatsioonidel ning valitsustel hõlpsasti hallata isikuandmeid. Nimi “idlegcy”, lühend väljendist “identity legacy”, viitab mõjule, mida isikuandmete kasutamine või kuritarvitamine võib digitaalses maailmas inimese identiteedile avaldada.

Probleem ja eesmärk

Vastavalt 25. mail 2018 jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) on igal füüsilisel isikul õigus mitmetele isikuandmeid puudutavatele tegevustele, sealhulgas saada ülevaadet era- või avalikusektori organisatsioonis tema kohta kogutud andmetest; neid pärida, üle kanda, muuta või kustutada. Ühtlasi paneb regulatsioon suurema vastutuse ja koormuse igale organisatsioonile, kes töötleb Euroopa Liidu kodanike isikuandmeid. See on samm suunas, et üksikisikul on parem kontroll oma digitaalse identiteedi kaitse üle.

Belgia ettevõte idlegcy NV otsustas luua maailma esimese veebiplatvormi, mis võimaldab füüsilistel isikutel hallata oma internetiavarustes ning era- või avalikes organisatsioonides salvestatud isikuandmeid keskselt ühest kohast.

Esimeses etapis oli meie eesmärgiks saada väga lühikese ajaga (2 nädalat) valmis MVP, et see seaduse kehtimise tähtajaks anda kasutusse kliendi teistele ettevõtetele (Commanity, DIA Technologies, Forte ja paljud teised). Vaatamata kiirele ajagraafikule sai see eesmärk täidetud ning esmane tagasiside oli väga hea.

Märksõnad

Privaatsus, turvalisus, GDPR

Kasutatud tehnoloogiad

Front

Bootstrap, HTML 5, SCSS, JavaScript, Vue JS, Vuex, TypeScript

Back

.NET Core, ASP Net Core, C#

Andmebaas

PostgreSQL

Muu tehnoloogia

Microsoft Azure, Marten, Event Sourcing, Swagger/OpenAPI, Docker

Projekti kulg ja tehniline lahendus

Hea koostöö tulemusena valmiski veebirakendus idlegcy, mis võimaldas füüsilistel isikutel kontakteeruda iga andmekogujaga läbi ühe keskkonna, selle asemel, et teha seda kõigiga eraldi. Projekti käigus sai aga selgeks, et kahe põhilise rolli jaoks (füüsiline isik ning organisatsioon) tuleb keskkond lahku lüüa ning sellest sündisid I.CNTRL.ME ja I.CNTRL.IT.

I.CNTRL on rakendus, mis aitab üksikisikul hallata oma identiteeti. Teave ja andmed, mida Teie kohta erinevates süsteemides ning erinevate organisatsioonide poolt hoitakse, määravad, kuidas Teid digitaalselt tajutakse. Teie identiteet on nende arusaamade summa. Digitaalse identiteedi kaitse tagamiseks muutub üha olulisemaks Teie andmete haldamine ja nende kuritarvitamise võimaluste piiramine. See on ka põhjus, miks oleme loonud rakenduse, mis võimaldab kõigil inimestel hallata ja kontrollida oma andmete kasutamist ja digitaalset identiteeti kiirelt ja mugavalt ühest kohast.

— idlegcy juhtivpartner Jan Lagast.

I.CNTRL.ME

I.CNTRL.ME platvorm võimaldab füüsilisel isikul hallata kogu digitaalset infot, mis tema kohta kogutud on. Platvormi vahendusel saab isik suhelda organisatsioonidega, kes tema kohta andmeid omavad. Samuti saab .ME keskkonna abil paluda enda andmeid muuta või registritest eemaldada.

I.CNTRL.IT

I.CNTRL.IT on .ME keskkonna vastaspool ehk platvorm organisatsioonidele. Selle abil on organisatsiooni esindajatel ülevaade füüsilistest isikutest, kelle kohta neil andmeid on kogutud. Samuti saab platvormi kaudu suhelda vastavate isikutega ning näha nende poolt tehtud päringuid. Kombineerituna moodustavad .ME ning .IT lihtsasti kasutatava ning tsentraalse keskkonna isikuandmete haldamiseks, mis aitab mõlemal osapoolel aega ja muid ressursse kokku hoida.

Tehniliseks lahenduseks võtsime kasutusele “Event Sourcing” mustri, mis tagab efektiivselt kogu organisatsioonide ning füüsiliste isikute vahelise kommunikatsiooni säilivuse. Konkreetsetest tehnoloogiatest kasutasime projektis põhiliselt .NET Core, Vue.js, PostgreSQL ning Marten’it.

Otsisin ühele meie võtmetootele arendajaid Belgiast ja Eestist. Distantsilt tunduvad kõik arendajad sarnased, kuid üheks olulisemaks faktoriks tarkvaraarendaja valiku juures oli mulle see, et suudetaks äriliselt kaasa mõelda ja ideest aru saada. Enamik ettevõtteid rääkisid vaid iseendast, kuid AgileWorks mõistis koheselt minu äriideed ning täna, olles tarkvara kätte saanud, võin öelda, et minu algne idee on tõepoolest edukalt ellu viidud.

Jan Lagast, Participium (idlegcy), juhtiv partner —
Jan Lagast

Kliendisuhtlus ja projektijuhtimine

idlegcy on olnud julge, innovatiivse ideega ning agiilse lähenemisega klient. Juba algusest peale sujus meie koostöö hästi ja lähenemises oli tunda sarnasust: sisend kokkulepitud ajal; sage infovahetus, demomised; kiire ja efektiivne tööstiil ohverdamata samal ajal kvaliteeti.

Võib öelda, et kokku sattusid head inimesed mõlemalt poolt – meie poolt oma ala tugevamad arendajad, disainerid ning kliendi poolt väga hea toote- ja projektijuht. Ainult selliselt oligi võimalik saavutada soovitud tulemus vaid 2 nädalaga.

See oli ühtlasi suurepäne näide sellest, kuivõrd ebaoluline on tarkvaraarenduses distants. Kui meeskond on hea, siis vahemaa ei ole takistuseks parimate tulemuste saavutamisel. Online projektijuhtimikeskkonnad, Skype ja pidev võimalus töötulemust läbi online keskkondade jälgida kaotavad igasugused füüsilised barjäärid.

Veel meie töid

Võta meiega ühendust

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Telefon: +372 503 7594

Email: info@agileworks.eu

Erika 14, 10416 Tallinn, Arsenali Keskus II korrus

Tulge sissepääs nr 2 juurde, mis asub A-korpuse sildi juures (kõrval Kalamaja Pagar). Sisenemiseks kasutada fonolukku vajutades 204 ja *. Edasi tulge trepist üles ja üle katuse viitade järgi.